Transakcje M&A

Ograniczenie konkurencji i chęć maksymalizacji zysków przedsiębiorstw powoduje, że transakcje M&A (Mergers and Acquisitions) zyskują na popularności wśród wielu firm. Decyzja o zastosowaniu tego typu rozwiązania prowadzi do łączenia się przedsiębiorstw, tworzenia grup kapitałowych lub przejmowania firm przez inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Procesy te są niezwykle wymagające pod kątem wiedzy oraz podejmowanych działań. Udział w przejęciu lub fuzji jest wyjątkowo skomplikowany bez względu na stronę umowy, konieczne jest bowiem odpowiednie zarządzanie na płaszczyznach inwestycyjnej i finansowej.

Rodzaje fuzji i przejęć

Biorąc pod uwagę kryterium struktury transakcji wyróżnia się cztery rodzaje transakcji M&A. Należą do nich przejęcia poziome, pionowe, koncentryczne oraz konglomeratowe. Charakterystyczne dla poszczególnych transakcji M&A jest dążenie do osiągnięcia jak największych korzyści z przeprowadzonej fuzji. Wyróżniają się one nie tylko strukturą transakcji, ale również końcowym efektem procesu przejęcia.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o tę samą gałąź rynku, cechujące się wysokim podobieństwem wytwarzanych produktów lub oferowanych usług najczęściej uczestniczą w procesie przejęcia horyzontalnego (pionowego). Celem przeprowadzenia transakcji jest urozmaicenie wykorzystywanych technologii oraz know-how. Przejęcie horyzontalne prowadzi również do osiągnięcia skutków jakimi są: poszerzenie obszaru działalności biznesowej, usprawnienie procesów operacyjnych oraz wzrost rentowności obu podmiotów gospodarczych.

Przejęcie wertykalne, zwane również pionowym jest charakterystyczną transakcją M&A zachodzącą między przedsiębiorstwami, które odpowiedzialne są za następujące po sobie kolejne fazy produkcji. Dokonanie przejęcia pionowego pozwala na zwiększenie bądź uzyskanie pełni kontroli nad przeprowadzanymi procesami produkcyjnymi i uniezależnienie się od zewnętrznych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa które powiązane są ze sobą na płaszczyznach rynkowej, geograficznej lub technologicznej decydują się na przejęcie koncentryczne. Celem tego rodzaju przejęcia jest minimalizacja ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmożenie procesów produkcyjnych.

Forma przejęcia konglomeratowego jest charakterystyczna dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różniących się od siebie sektorach i branżach. Transakcje M&A zachodzące w skutek przejęcia konglomeratowego zachodzą w celu osiągnięcia korzyści finansowych przez obie strony umowy. Proces ten eliminuje ograniczenia rozwoju połączonych przedsiębiorstw.

Dlaczego warto powierzyć transakcje M&A specjalistom?

Obsługa procesu fuzji i przejęć jest niezwykle skomplikowana i wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia fachowców. Doświadczeni doradcy, dzięki wieloletniej praktyce przeprowadzą transakcje M&A w odpowiedni sposób. Celem osiągnięcia jak największych korzyści z procesu zaleca się wybór profesjonalistów w dziedzinie fuzji i przejęć. Odpowiedni wybór pozwoli, aby wszystkie procesy składowe zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o racjonalne decyzje poparte wcześniejszą dogłębną analizą finansowo-inwestycyjną.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here