Szkolenia BHP i szkolenia doskonalące - Twoja droga do sukcesu i bezpieczeństwa w pracy!

Praca zawodowa powinna być polem do nieustannego wzrastania i rozwoju. Bez rozwoju i ciągłej nauki nowych rzeczy możemy co najwyżej pomarzyć o sukcesie zawodowym. Dlatego tak ważna jest inwestycja w różnego rodzaju szkolenia i kursy doskonalące. Każdy dbający o pracownika pracodawca powinien inwestować w jego rozwój i stawiać przed nim nowe wyzwania. W poniższym artykule przedstawimy ofertę szkoleń BHP, szkoleń doskonalących oraz szkoleń zawodowych.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP to jedne z podstawowych i koniecznych szkoleń pracowniczych. W zależności od branży w jakiej poruszamy się na co dzień, kursy te się nieco różnią. Inne zagadnienia znajdą się w szkoleniach BHP dla pracodawców, inne dla pracowników biurowych, a jeszcze inne dla pracowników fizycznych.

Specyfiką szkolenia dla pracodawców i osób, które pełnią funkcje kierownicze, jest skupienie się przede wszystkim na omówieniu sposobów ochrony pracowników przed zagrożeniami jakie czekają na nich w konkretnym miejscu pracy. Pracodawcy dowiedzą się również jak kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W ramach szkolenia nabędą również umiejętności oceny zagrożeń występujących w różnych sytuacjach w pracy oraz ryzyka wiążącego się z tymi konkretnymi sytuacjami. Szkolenia mogą odbywać się w formie samokształcenia kierowanego lub standardowego kursu. Podczas szkoleń niezwykle ważną rolę odgrywa forma przekazu, dlatego też prezentowane są one za pomocą łatwo przyswajalnej formy prezentacji multimedialnych i filmów z przykładami.

Szkolenia okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych skierowane są w szczególności do projektantów, konstruktorów, organizatorów produkcji i technologów.  Podczas kompletowania grup do uczestnictwa w tym szkoleniu, należy zwrócić uwagę na podobieństwo prac wykonywanych przez osoby mające brać udział w szkoleniu.

Szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowują chętnych do wykonywania zawodu inspektora BHP i uprawniają do prowadzenia szkoleń. Bardzo ważne jest, aby takie osoby uczestniczyły regularnie w szkoleniach doskonalących po to, aby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju zmianami zarówno w przepisach jak i procedurach.

Ostatnie z oferowanych szkoleń BHP kierowane jest do pracodawców, którzy wykonują zadania bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównym celem tego typu szkoleń jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny i analizy zagrożeń w środowisku pracy oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wszystkie te umiejętności oraz ich ciągła aktualizacja są niezbędnego do tego, aby wykonywać obowiązki z należytą dokładnością.                                   

Szkolenia doskonalące

Szkolenia doskonalące dla osób związanych z branżą BHP są nieodłącznym elementem wykonywania tego typu zawodu. Kursy przeznaczone dla koordynatorów BHP charakteryzują się praktycznym podejściem do tematyki koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście jest też część teoretyczna, która ma za zadanie uporządkować zdobytą do tej pory wiedzę i uzupełnić ją o nowe zagadnienia, ale główny nacisk kładziony jest na omawianie konkretnych przykładów i bardziej praktyczne podejście do tematu.

Bardzo przydatnym szkoleniem doskonalącym jest szkolenie z zakresu wypadków przy pracy dla służb BHP. Głównym walorem tego szkolenia jest jego praktyczne podejście do postępowania powypadkowego. Nacisk kładziony jest na studium specyficznych przypadków zdarzeń wypadkowych (np. elementy prac na wysokości, prac w głębokich wykopach, z użyciem maszyn i urządzeń itp.).

Bardzo przydatnym a zarazem niezwykle ważnym z punktu widzenia zdrowia i życia pracowników, ale nie tylko są szkolenia z zakresu metod i zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu kursowi uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowych umiejętności medycznych, wraz z zaznajomieniem się z najważniejszymi pojęciami i akcesoriami medycznymi niezbędnymi do udzielenia pomocy.

Firma Tarbonus oferuje również szkolenia dla osób ściśle i na co dzień związanych ze środowiskiem medycznym. Jednym z przykładów jest szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta. Skierowane jest ono do:

  • (LST) lekarzy stomatologów,
  • (LR) lekarzy radiologów,
  • (LRZ) lekarzy wykonujących procedury radiologiczne z zakresu radiologii zabiegowej,
  • (FT) techników elektroradiologii, fizyków medycznych,
  • (LMN)lekarzy wykonujących procedury z zakresu medycyny nuklearnej,
  • (LIX) lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego,
  • (LRT) lekarzy wykonujących procedury z zakresu radioterapii,
  • (PMN) pielęgniarek uczestniczących w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej.

Ma na celu aktualizację, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta oraz ma za zadanie przygotować uczestników do egzaminu, który kończy się otrzymaniem certyfikatu ważnego przez 5 lat.

Dowiedz się więcej o szkoleniach BHP i szkoleniach doskonalących oferowanych przez firmę Tarbonus.

szkolenia zawodowe tarbonus.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here