Ile zarabia opiekun osoby starszej w Polsce?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku opiekuna osoby starszej wynosi średnio 2 160 zł brutto. Pensje wahają się od stawek minimalnych do 2 800 zł brutto. Wynagrodzenie uzależnione jest od wielkości przedsiębiorstwa, ilości godzin pracy, wykształcenia, stażu oraz regionu pracy.

Czym zajmuje się opiekun osoby starszej?

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz związane z tym zapotrzebowanie na nowe zawody i specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa, oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Coraz wyraźniejszym trendem w kraju i na świecie jest wysoka i stale rosnąca oczekiwana długość życia oraz bardzo niski współczynnik dzietności. Przekłada się to w sposób bezpośredni na system ubezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną oraz socjalną. Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia związane jest ze zwiększoną dostępnością usług medycznych i opiekuńczych. Osoby starsze obarczone są wieloma schorzeniami, często również niepełnosprawnością. Takie osoby wymagają pomocy osób z zewnątrz. Opiekę nad seniorami zwykle pełnią młodsi członkowie rodziny, jednak nie zawsze mogą podołać wymagającej opiece nad starszym i schorowanym członkiem rodziny. Absorbujące czas życie zawodowe, posiadanie dzieci, brak cierpliwości lub umiejętności mogących sprostać stałej opiece nad osobą starszą, powoduje drastycznie rosnące zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych. Opiekun osoby starszej to osoba, która zajmuje się zawodowo osobami w podeszłym wieku, pomaga im radzić sobie w codziennych czynnościach. Zakres obowiązków opiekuna jest zróżnicowany, w zależności od stanu zdrowia osoby starszej oraz wymagań rodziny. Jednym z podstawowych zadań opiekuna jest dbałość o utrzymanie codziennej higieny osobistej, podawanie posiłków, pomoc w karmieniu, przygotowanie i podawanie leków osobie, która wymaga opieki. Opiekun osób starszych często pełni również rolę pielęgniarki, prowadzi na spacery, zabiera na rehabilitację, podaje zastrzyki. Wymagania, jakie stawia ta praca, powodują, że pożądane są osoby posiadające wykształcenie pielęgniarskie. Opiekun osoby starszej powinien umieć nawiązać i utrzymać dobre relacje z osobą pozostającą pod opieką oraz jej rodziną. Nie zawsze opieka sprawowana jest w specjalnym ośrodku, coraz częściej opieka polega na stałym przebywaniu w domu osoby starszej. W zależności od miejsca pracy opiekun osoby starszej może pracować w zespole, w którym oprócz innych opiekunów znajduje się lekarz, pielęgniarka oraz inni specjaliści: fizjoterapeuta, psycholog, terapeuta. Wtedy przełożonym opiekuna jest kierownik lub dyrektor ośrodka opiekuńczego. Osoba z odpowiednim wykształceniem, zezwalającym na sprawowanie opieki nad ludźmi, może zostać zatrudniona w specjalistycznym ośrodku, domu opieki społecznej, szpitalu lub hospicjum. Najpopularniejszą formą jest jednak praca na samodzielnym stanowisku, w domu podopiecznego,  często również zamieszkiwanie u niej. Do zawodu opiekuna osób starszych przygotowują kursy oraz szkolenia organizowane przez wiele jednostek na terenie kraju. Kwalifikacje zdobywane w trakcie praktyki zawodowej mają najistotniejsze znaczenie. Osoba podejmująca pracę w zawodzenie opiekuna osób starszych musi być cierpliwa, zaangażowana, otwarta i spokojna. Komunikatywność, uprzejmość i odpowiedzialność również są niezbędne w kontakcie ze starszymi osobami. Bez względu na miejsce pracy, opieka nad osobami starszymi jest pracą ciężką i wyczerpującą, wymagającą ogromnej cierpliwości i odpowiedzialności. W przypadku osób z ograniczoną samodzielnością praca wymaga także tężyzny fizycznej.

Jak zostać opiekunem osoby starszej?

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydatów do świadczenia usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej. Edukacja trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia prowadzone są w szkołach policealnych.

Program nauczania obejmuje przedmioty:

 • organizacja opieki nad osobą starszą,
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą,
 • metodyka pracy opiekuńczej,
 • język migowy,
 • język obcy w pomocy społecznej,
 • opieka i wsparcie osoby starszej,
 • aktywizacja społeczna,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • praktyki zawodowe.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekuna osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje odbywa się w czwartym semestrze.

[Głosów:25    Średnia:2.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here