kredyt konsumpcyjny

Ludzie od bardzo dawnych czasów korzystali z różnych form kredytów i pożyczek. Początkowo powszechne były wzajemne pożyczki rzeczy. Po wymyśleniu pieniądza pożyczanie rozszerzyło się także na nie.
Kluczowe znaczenie w rozwoju tej formy pomagania miało powstanie grupy zawodowej zwanej bankierami. Bankierzy wymieniali pieniądze, handlowali wekslami i czekami, udzielali pożyczek. Z czasem pojawiły się wyspecjalizowane domy bankowe i banki. To do ich zakresu działania należano udzielanie kredytów.

Kredyt konsumpcyjny

Udzielanie kredytów i pożyczek, mimo że świat się zmienił, przetrwała do czasów dzisiejszych. Kredyt stał się jednym z najważniejszych elementów życia gospodarczego. Często jest niezbędny do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Dzięki nim firmy mogą inwestować w nowe technologie, zatrudniać nowych pracowników. Rola kredytu bankowego cały czas rośnie. Wywołanie to zostało głównie rozwojem prywatnej przedsiębiorczości.

Napływ obcego kapitału spowodował również, że musiały uleć zasady kredytowania. Jeszcze do niedawna podstawowa grupę kredytobiorców stanowiły jednostki gospodarki uspołecznionej. Banki udzielały im kredytów na podstawie wieloletnich umów. W zasadzie jednostki te były permanentnie kredytowane przez banki. Drugą podstawowa grupą kredytobiorców była ludność. Ważną różnicą między tymi dwoma grupami kredytobiorców było to, że kredyt dla jednostek gospodarki uspołecznionej udzielano praktycznie bez żadnego zabezpieczenia, natomiast w odniesieniu do kredytów dla ludności wymagano zabezpieczeń, głównie przez poręczenie.

kredyt

Rozwój sektora prywatnego spowodował, że do wyżej wymienionych dwóch grup dołączyła jeszcze jedna grupa- prywatne przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj zarówno o te firmy z kapitałem krajowym, jak i z kapitałem zagranicznym. Wejście na rynek prywatnych firm spowodował bardzo duże zmiany w systemie kredytowym. Przede wszystkim zwiększyła się różnorodność oferowanych kredytów. Udzielenie kredytu poprzedzone jest dokładnym badaniem sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Banki zaczęły bardzo duża wagę przywiązywać do właściwego zabezpieczenia zwrotu kredytu. W tym miejscu warto powiedzieć, że kredyty bankowe mogą udzielać tylko określone w prawie instytucje finansowe (takie jak banki).
Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów kredytów bankowych. Wśród najpopularniejszych są kredyty hipoteczne i konsumpcyjne. Kredyt konsumpcyjny może być udzielony tylko osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Tego rodzaju kredyty służą do finansowania osobistych potrzeb kredytobiorcy.

Kredyt taki może być przeznaczony na zakup dóbr konsumpcyjnych (zakup nowego samochodu, sprzęt AGD), a także na zakup usług (bardzo popularne swojego czasu były kredyty edukacyjne).

Udzielane kredyty są oprocentowane.

Oznacza to, że osoba biorąca taki kredyt, musi oddać nie tylko pożyczoną kwotę, ale także dodatkowe odsetki, które stanowią koszt udzielenia kredytu. Wyróżniamy dwa rodzaje takiego oprocentowania. Pierwszy z nich to stały. Ma on miejsce przy kredytach krótkoterminowych, a także przy tych kredytach, przy których odsetki są naliczane z góry. Oprocentowanie stałe jest korzystne dla kredytobiorcy, może on skalkulować bowiem swoje finansowanie.

Drugi rodzaj oprocentowania ma charakter zmienny. Przy takim kredycie stopa procentowa oprocentowania rośnie lub maleje w zależności od tego, jakie czynniki, które wpływają na oprocentowanie, zachodzą na rynku. To rozwiązanie może okazać się korzystne dla kredytobiorcy, jeśli w okresie kredytowania oprocentowanie kredytów maleje. Dużym minusem jest to, że nie można skalkulować swojego finansowania.

portfel

Zaciągnięty kredyt można spłaci jednorazowo lub w ratach. To w umowie kredytowej musi znaleźć się informacja w jaki sposób i kiedy powinien zostać spłacony dług, przy czym kredyt można spłacić jednorazowo tylko wtedy, gdy jest on krótkoterminowy. Kredyt spłacany jednorazowo jest o tyle niekorzystny dla banku, że nie jest on wstanie oceniać sukcesywnie zdolności kredytowej danego podmiotu.

Sytuacja rynkowa może się zmienić na niekorzyść kredytobiorcy (może on stracić pracę, może ulec wypadkowi), co spowoduje brak możliwości spłaty kredytu w całości. Kredyt spłacany w jednej racie, na koniec okresu, jest też kredytem droższym. Dzieje się tak dlatego, że odsetki naliczane są cały czas od całości udzielonego kredytu.
Podstawa nie zmniejsza się przecież o spłacone comiesięcznie raty. Dzięki takiej konstrukcji kredytu bank otrzymuje więcej pieniędzy, ale też więcej ryzykuje. Kredyty konsumpcyjne spłacane w ratach nazywane są kredytami ratalny.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here