kredyt

Procedura zawarcia umowy kredytowej i otrzymanie kredytu jest zazwyczaj długa i stresująca dla osoby ubiegającej się o kredyt, dlatego warto się do niej dobrze przygotować. Pierwszym elementem przygotowania powinno być sprawdzenie oprocentowania kredytu w różnych bankach. Posłużyć do tego mogą kalkulatory kredytowe znajdujące się na stronach internetowych banków.

Kredyt 40 000

Po wyborze najkorzystniejszej dla nas oferty musimy udać się do oddziału banku i wypełnić wniosek kredytowy. Wniosek taki składa się zazwyczaj z kilku stron, ale warto przeczytać wszystko. Wniosek taki powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, miejsce zamieszkania, o jaką kwotę się ubiegamy, itd. Musimy pamiętać o tym, że sam wniosek kredytowy nigdy nie zawiera propozycji oprocentowania kredytu i warunków jego zmiany, wysokości prowizji pobieranych przez bank, uprawnień banku.

Do wniosków takich zazwyczaj musimy dołączyć jeszcze zaświadczenie o zarobkach. Podpisać wniosek kredytowe może osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, wszyscy wspólnicy spółki cywilnej łącznie, wspólnicy spółki jawnej lub komandytowej, w sposób określony w umowie spółki, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, itd. Co ważne, wniosek taki może także podpisać pełnomocnik, pod warunkiem, iż udzielone mu pełnomocnictwo upoważnia go do tego.

bank

W tym celu musi ono zawierać wyraźną klauzulę stanowiącą, że pełnomocnik jest umocowany do zaciągania kredytów lub zaciągnięcia konkretnego kredytu. Pod wnioskiem kredytowym nie może podpisać się pełnomocnik, który ma co prawda upoważnienie, ale tylko do zaciągania wszelkich zobowiązań, pożyczek, gwarancji. Nie będzie mógł zaciągnąć kredytu także pełnomocnik, który ma pełnomocnictwo do dokonywania w umieniu mocodawcy czynności które przekraczają zakres zwykłego zarządu, jeśli nie będzie wymienionych tych czynności. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego, takie pełnomocnictwo musi mieć wymienione rodzaje takich czynności.

Osoby prawne oraz spółka jawna i komandytowa, używające w obrocie gospodarczym firmy lub nawy, muszą ją również wpisać we wniosku. W tym celu podpisy osób działających w ich imieniu muszą być złożone pod nazwą lub firmą. Jest to zazwyczaj pieczątka firmowa. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza mogą podpisać się na wniosku same lub może to uczynić w ich imieniu pełnomocnik posiadający właściwe umocowane. W przypadku spółki cywilnej wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy.

Sama procedura rozpatrzenia wniosku kredytowego trwa zazwyczaj kilka dni. Należy brać pod uwagę to, że inaczej sprawdzany jest kredyt 40000, a inaczej kredyt na kwotę 1000000 zł.
Przepisy bankowe nie określają zasady podejmowania decyzji kredytowej przez banki. Określają to regulaminy wewnętrzne banków. Należy podkreślić, że decyzja kredytowa, dopóki jej treść nie zostanie przekazana wnioskodawcy, jest wewnętrznym dokumentem banku. Nie stwarza ona zatem żadnych zobowiązań wobec wnioskodawcy.

Może być zatem w każdej chwili zmieniona. Z chwilą, gdy jej treść zostanie przekazana wnioskodawcy, bank jest nią związany. Decyzję kredytową uznajemy wówczas za ofertę banku skierowaną do wnioskodawcy, zawierającą propozycję udzielenia mu kredytu na warunkach określonych w decyzji. Co ważne, decyzja musi określać istotne postanowienia umowy kredytowej. Będzie ona zwierała między innymi informację o wysokości oprocentowania, wysokość prowizji, itd.

kredyt 40000

Bank przekazuje wnioskodawcy treść decyzji razem z projektem umowy.

Jednocześnie wyznacza termin, w ciągu którego oczekuje na zwrot umowy z podpisem kredytobiorcy. Bardo ważne jest też podanie informacji, że brak zwrotu podpisanej umowy będzie równoznaczny z rezygnacją jej zawarcia. Istnieją sytuacje, kiedy bank, przekazując treść decyzji o udzieleniu kredytu, poprosi wnioskodawcę o zgłoszenie się do banku w celu podpisania umowy. Także w tym przypadku musi być określony termin, w którym bank będzie oczekiwał na podpisanie umowy.

Należy także podkreślić, że w przypadku niezgłoszenia się wnioskodawcy w tym terminie bank może odmówić zawarcia umowy. Termin na podpisanie umowy nie jest zazwyczaj zbyt długi.
Zdarzają się sytuacje, kiedy to bank od złożonego wniosku kredytowego pobiera opłatę. Jest to wynagrodzenie dla banku za rozpatrzenie wniosku, zbadanie sytuacji klienta i ocenę zaproponowanych prawnych zabezpieczeń. banki wymagają aby opłata taka była złożona wraz z wnioskiem, a najpóźniej przed rozpatrzeniem wniosku przez bank. Opłata taka nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku gdy decyzja banku będzie negatywna.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKredyt 50000
Następny artykułKredyt 30 000

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here