pożyczka

W momencie, gdy potrzebujemy pieniędzy i chcemy je uzyskać od instytucji finansowej na myśl przychodzi nam kredyt albo pożyczka. Większość z nas używa tych terminów zamiennie, nie zdając sobie sprawny z tego, że są to dwa oddzielne produkty finansowe, pomiędzy którymi są zauważalne różnice.

Kredyt a pożyczka mają więc różne możliwości, inną charakterystykę

Warto poznać ich właściwości, aby wiedzieć, która opcja w danym przypadku okaże się dla nas lepszym rozwiązaniem. Umowa pożyczki opiera się na zasadach i zapisach prawnych znajdujących się w kodeksie cywilnym. Przedmiotem pożyczki są oczywiście najczęściej pieniądze, choć umowa może dotyczyć też rzeczy w rozumieniu ogólnym. Może to być na przykład węgiel oraz benzyna. Przedmiotem pożyczki nie może być za to konkretna rzecz, taka jak na przykład wybrany samochód o konkretnych tablicach rejestracyjnych.

kredyt a pożyczka

Pożyczki mogą być udzielane przez zarówno osoby fizyczne oraz prawne. Mogą to więc robić również banki. W umowie pożyczkowej nie ma obowiązku określania przez pożyczkobiorcę celu przeznaczenia otrzymanych pieniędzy. Z drugiej strony pożyczkodawca nie ma żadnych narzędzi oraz instrumentów do kontrolowania sposobu wydawania pieniędzy, chyba że umowa będzie przewidywać taką ewentualność. Zabezpieczeniem dla pożyczki może okazać się poręczenie, weksel albo zastaw.

Chcąc zaciągną kredyt, trzeba mieć świadomość tego, że w tym przypadku zaczyna obowiązywać prawo bankowe. Według niego bank oddaje do dyspozycji kredytobiorców na określony czas zawarty w umowie. W umowie kredytowej zawarty jest cel na który przeznaczone są środki finansowe. Kredytobiorca jest zobowiązania z pieniędzy zgodnie z ustaleniami oraz do ich zwrotu w ustalonym terminie wraz z odsetkami. Jednocześnie zgadza się też na zapłatę prowizji od udzielonego kredytu.

Umowa kredytowa obowiązkowo powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli to wymaganie nie zostanie dotrzymane, umowa będzie uznana za nieważną i nie będzie miała żadnej mocy prawnej. Umowa kredytowa charakteryzuje się również tym, że jest ona zawsze odpłatna. Banki zawsze żądają za nią wynagrodzenia w postaci odsetek. Kredyt zawsze jest przyznawany jest zawsze na konkretny cel. Cel ten musi być obowiązkowo określony w umowie. W tym przypadku banki mają wszelkiego rodzaju instrumenty służące do kontrolowania sposobu wydawania pieniędzy przez kredytobiorcę.

Jeżeli zajdą przesłanki oraz znajdą się dowody na to, że kredytobiorca wykorzystuje otrzymane środki w sposób niezgodny z wcześniejszymi ustaleniami, ma możliwość wezwania go do zwrotu zaciągniętego zobowiązania. Każda taka umowa podlega oczywiście zabezpieczeniu. Najczęściej banki decydują się na wykorzystanie do tego celu hipoteki albo skorzystanie z akredytyw. Możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksli, ale nie jest ono często stosowane w praktyce.

Jak więc widać, możliwość udzielania kredytów jest zarezerwowana jedynie dla wąskiej grupy przedsiębiorstw, jakimi są banki. Z tego powodu na rynku znajdziemy większą grupę instytucji pozabankowych, które specjalizują się w udzielaniu pożyczek. Ich produkty finansowe są bardzo konkurencyjne, ponieważ szansa na otrzymanie takiej pożyczki jest zdecydowanie wyższe, ponieważ wymagania nie są tak wyśrubowane. Pożyczkę tego rodzaju warto jednak spłacać regularnie i w terminie.

kredyt

Mają one wyższe oprocentowanie, ponieważ w ten sposób firmy pożyczkowe rekompensują sobie ponoszone ryzyko. Ich klientami są osoby, które bardzo często mają problemy ze spłaceniem swoich zobowiązań. Osoby te nie mają szans na otrzymanie kredytu bankowego, ponieważ ich zdolność kredytowa nie przekonuje bankowców do pozytywnego rozpatrzenia wniosków. Pożyczki zaciągane są przeważnie na zrealizowanie celów w krótkiej perspektywie. Kredyty zaciąga się przeważnie na kilka lub kilkanaście lat.

Głównym celem ich zaciągania jest zakup mieszkania lub zdobycie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. O tym, który kredyt lub pożyczka są najlepszym wyborem dowiemy poprzez przeprowadzenie szczegółowej analizy wszystkich propozycji finansowych dostępnych obecnie na rynku. Pomocne są w tym porównywarki internetowe, które szybko udzielają podstawowych informacji.
W przypadku pożyczek oraz kredytów należy zawsze kierować się podstawą zasadą. Zobowiązania te należy zaciągać rozsądnie, ponieważ nieprzemyślana decyzja narazi nas na niepotrzebne koszty oraz będzie grozić wpadnięciem w spiralę zadłużenia mogącą zrujnować nasze finanse oraz doprowadzić nas do konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here