kalkulator pożyczkowy

Pożyczanie było znane już kilka wieków temu. Na początku, kiedy jeszcze nie wymyślono pieniędzy, ludzie pożyczali sobie wszelkiego rodzaju rzeczy ( np. takie jak garnki), a także zwierzęta, np. konie. Wraz z wynalezieniem środka płatniczego, jakim był pieniądz, zaczęto pożyczać pieniądze. Rola pożyczek stale rosła. Są one popularne do dnia dzisiejszego.
Sama pożyczka, w dniu dzisiejszym, polega na tym, że jedna strona oddaje do dyspozycji określona sumę pieniędzy, a druga strona zobowiązuje się oddać je w określonym czasie wraz z odsetkami.

Owe odsetki stanowią przychód strony, która udziela pożyczki. Stronami pożyczki mogą być różne podmioty. Udzielać pożyczkę mogą więc banki, osoby prywatne, wyspecjalizowane firmy. O pożyczkę mogą ubiegać się także osoby fizyczne czy firmy.
Chcąc otrzymać pożyczkę, zazwyczaj pożyczkobiorca musi złożyć wniosek o pożyczkę. Wniosek taki ma zazwyczaj formę papierową. Można go złożyć bezpośrednio w oddziale banku, ale także poprzez internet.

Na podstawie złożonego wniosku pożyczkodawca decyduje, czy udzieli nam pożyczki czy też nie. Pożyczki udzielane są zazwyczaj na relatywnie krótki okres czasu i niewielkie kwoty. Szczególnie chętnie korzystają z nich osoby fizyczne. Ubiegają się one o pożyczkę, aby dokonać zakupu nowego samochodu, nowej pralki czy lodówki.

Na rynku, oprócz normalnych pożyczek, można spotkać oferty pożyczek preferencyjnych. Takie pożyczki udzielane są na korzystniejszych warunkach ekonomicznych niż pożyczki komercyjne. Mogą być one jednak udzielane tylko na określone cele. W przypadku zwykłej pożyczki, jej koszt zawsze ponosi osoba pożyczająca. Przy pożyczkach preferencyjnych koszt z reguły podzielony jest między osobę pożyczającą i inny podmiot, którym zwykle jest działający za pośrednictwem np. agencji albo funduszu budżet państwa.

Środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone są między innymi na pokrycie części oprocentowania udzielonych pożyczek oraz spłacenia całości lub części kapitału, gdy osoba zaciągająca zostanie z tego obowiązku zwolniona, w przypadku umorzenia pożyczki. Pożyczki preferencyjne udzielane są jednak tylko określonej grupie osób, np. osobom niepełnosprawnym, studentom, bezrobotnym. W udzielaniu takich pożyczek mogą pośredniczyć banki lub udzielają ich samodzielnie inne podmioty. Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o pożyczkę warto sprawdzić aktualne oferty.

pożyczki

Pomocny w wyborze najkorzystniejszej ofert jest kalkulator pożyczkowy

Dzięki takiemu kalkulatorowi jesteśmy wstanie sprawdzić wysokość rat dla poszczególnej kwoty pożyczki, wysokość prowizji, itd. Kalkulatory takie możemy znaleźć albo na stronie internetowej danego banku lub firmy udzielającej pożyczki, albo możemy skorzystać ze specjalnych porównywarek pożyczek, które zestawią ze sobą oferty kilkunastu instytucji i pokażą nam, która jest najlepsza.

Banki naliczają odsetki od udzielonej i wykorzystanej pożyczki zgodnie zasadami zapisanymi w umowie pożyczki. Najczęściej spotykanym sposobem naliczania odsetek w przypadku pożyczek bankowych jest pobieranie odsetek w okresach miesięcznych, rzadziej kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Odsetki naliczane są za okres faktycznego zadłużenia.
Jeżeli odsetki spłacane są w takich samych okresach jak kapitał, np. co miesiąc, to spłacane odsetki i spłacany kapitał mogą być połączone w ratę kapitałowo-odsetkową. Wysokość takiej raty może być stała lub zmienna. W przypadku opcji stałej, mamy do czynienia z pożyczką spłacaną w tak zwanych ratach annuitetowych. Przy spłacie annuitetowej spłacana suma ma stałą wielkość, zmienne są natomiast proporcje kapitału i odsetek składających się na ratę.

kalkulator

Należy wspomnieć także o tym, że zawarta już umowa pożyczki może zostać rozwiązana. Okres wypowiedzenia umowy pożyczki może być ustalony w umowie pożyczki w sposób dowolny. Bank może wypowiedzieć taką umowę, jeśli dłużnik stał się niewypłacalny albo jeśli wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, wartość zabezpieczenia pożyczki bardzo zmalała. W takim wypadku może on zażądać spełnienia świadczenia (czyli spłaty pożyczki) bez względu na zastrzeżony termin jej spłaty.

Oznacza to, że jeżeli zajdą wymienione wyżej okoliczności, które mogą spowodować zagrożenie interesu banku, pożyczkobiorca może być wezwany do spłacenia należności banku, powstałych wskutek zawarcia umowy pożyczki, przed ustalonym w umowie terminem. Taka sytuacja jest naturalnie bardzo niekorzystna dla pożyczkobiorcy, niemniej musi być na nią przygotowany w momencie podpisywaniu umowy pożyczki.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here