Jakie są najlepsze praktyki w zakresie wyboru i korzystania z leasingu finansowego i operacyjnego?

Leasing jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania w Polsce. Wiele firm decyduje się na wykorzystanie tej formy finansowania, ponieważ pozwala na korzystanie z niezbędnych urządzeń bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów ich zakupu. Jednak wybór odpowiedniego leasingu i jego właściwe wykorzystanie to klucz do osiągnięcia sukcesu. W tym artykule przedstawimy najlepsze praktyki dotyczące wyboru i korzystania z leasingu finansowego i operacyjnego.

Definicja leasingu finansowego i operacyjnego

Leasing finansowy jest formą finansowania, w której leasingodawca kupuje dany przedmiot i udostępnia go leasingobiorcy w zamian za opłaty leasingowe. W leasingu finansowym przedmiot zostaje zaliczony do aktywów firmy leasingowej, a leasingobiorca ma prawo do jego korzystania.

Leasing operacyjny jest podobny do leasingu finansowego, ale różni się od niego pod kilkoma względami. W leasingu operacyjnym przedmiot pozostaje własnością firmy leasingowej, a leasingobiorca ma jedynie prawo do jego korzystania przez określony czas.

Zalety leasingu finansowego i operacyjnego

Leasing finansowy i operacyjny mają wiele zalet, takich jak:

 • Pozwala na korzystanie z niezbędnych urządzeń bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów ich zakupu
 • Zwiększa elastyczność finansową firmy, ponieważ nie wymaga wpłaty pełnej kwoty zakupu urządzeń
 • Umożliwia łatwiejsze planowanie budżetu, ponieważ opłaty leasingowe są stałe i rozłożone w czasie
 • Leasing operacyjny pozwala na korzystanie z najnowszych urządzeń bez konieczności ich zakupu

Wady leasingu

Jednakże, leasing finansowy i operacyjny mają również wady, takie jak:

 • W przypadku leasingu finansowego, przedmiot pozostaje własnością firmy leasingowej, co oznacza, że leasingobiorca nie może go sprzedać ani zastawić na rzecz innych kredytodawców
 • Koszty leasingu mogą być wyższe niż koszty kredytu
 • W leasingu operacyjnym, leasingobiorca nie posiada żadnych praw własnościowych do przedmiotu, co może stanowić problem w przypadku chęci jego wykupu po zakończeniu umowy

Jak wybrać leasing finansowy lub operacyjny?

Wybór leasingu finansowego lub operacyjnego powinien być uzależniony od indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Przed dokonaniem wyboru należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz plany na przyszłość.

Jeśli firma chce pozbyć się ryzyka utraty wartości przedmiotu, w przypadku jego awarii lub przestarzałości, powinna zdecydować się na leasing operacyjny. Jeśli z kolei firma chce mieć pewność, że po zakończeniu umowy zostanie właścicielem przedmiotu, powinna wybrać leasing finansowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy leasingu?

Do zawarcia umowy leasingu konieczne są m.in.:

 • Dokumenty potwierdzające tożsamość firmy i jej reprezentanta
 • Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową firmy
 • Dokumenty potwierdzające wartość przedmiotu, który ma zostać objęty umową leasingu

Co należy wiedzieć o ratach leasingowych?

Raty leasingowe są stałe i ustalane na początku umowy. W ich wysokości uwzględnione są m.in. koszty zakupu przedmiotu, koszty obsługi umowy oraz odsetki. Raty leasingowe mogą być pobierane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Jakie są rodzaje końcowych opłat leasingowych?

Końcowa opłata leasingowa to opłata pobierana przez leasingodawcę po zakończeniu umowy leasingowej. Istnieją dwa rodzaje końcowych opłat leasingowych:

 • W leasingu finansowym, końcowa opłata leasingowa może wynosić np. 1% wartości przedmiotu objętego umową.
 • W leasingu operacyjnym, końcowa opłata leasingowa może wynosić np. wartość rynkowa przedmiotu objętego umową.

Jak korzystać z leasingu operacyjnego?

Korzystanie z leasingu operacyjnego polega na wynajmowaniu urządzeń od firmy leasingowej. W trakcie trwania umowy leasingowej, leasingobiorca ma prawo do korzystania z przedmiotu, ale nie posiada żadnych praw własnościowych. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca zwraca przedmiot firmie leasingowej lub przedłuża umowę.

Korzystanie z leasingu operacyjnego wymaga dokładnego zapoznania się z warunkami umowy, w szczególności z opłatami leasingowymi oraz zasadami eksploatacji przedmiotu.

Jak korzystać z leasingu finansowego?

Korzystanie z leasingu finansowego polega na wynajmowaniu urządzeń od firmy leasingowej, przy jednoczesnym dążeniu do nabycia ich własności po zakończeniu umowy. W tym przypadku, przedmiot objęty umową leasingową jest zaliczany do aktywów firmy leasingowej, a leasingobiorca jest jego użytkownikiem.

Korzystanie z leasingu finansowego wymaga dokładnego zapoznania się z warunkami umowy, w szczególności z wysokością rat leasingowych oraz zasadami wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy.

Jakie są koszty rozwiązania umowy leasingowej?

Koszty rozwiązania umowy leasingowej mogą być uzależnione od wielu czynników, takich jak długość trwania umowy, pozostały okres jej trwania, wartość przedmiotu objętego umową oraz warunki umowy. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, leasingobiorca może ponieść dodatkowe koszty, takie jak kara umowna.

Czy można negocjować warunki umowy leasingowej?

Warunki umowy leasingowej mogą być negocjowane, w szczególności w przypadku dużych przedsiębiorstw, które negocjują korzystniejsze warunki leasingu. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze możliwe jest uzyskanie korzystniejszych warunków.

Jakie są zabezpieczenia dla leasingodawcy?

Leasingodawca może wymagać różnych zabezpieczeń dla swojego interesu, takich jak:

 • Zastaw na przedmiocie objętym umową
 • Poręczenie innej osoby lub firmy
 • Wniosek o potwierdzenie wierzytelności u komornika

Jakie są ryzyka dla leasingobiorcy?

Leasingobiorca może ponieść różne ryzyka, takie jak:

 • Ryzyko związane z wartością przedmiotu po zakończeniu umowy
 • Ryzyko awarii przedmiotu
 • Ryzyko niespłacenia rat leasingowych

Czy warto skorzystać z leasingu?

Skorzystanie z leasingu może być korzystne dla firm, które chcą uniknąć ponoszenia wysokich kosztów zakupu urządzeń. Warto jednak dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz warunki umowy leasingowej, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można negocjować warunki umowy leasingowej? Tak, warunki umowy leasingowej mogą być negocjowane, ale nie zawsze możliwe jest uzyskanie korzystniejszych warunków.
 2. Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy leasingu? Do zawarcia umowy leasingu konieczne są m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość firmy oraz jej reprezentanta, dokumenty potwierdzające zdolność kredytową firmy oraz dokumenty potwierdzające wartość przedmiotu objętego umową leasingu.
 3. Jakie są koszty rozwiązania umowy leasingowej? Koszty rozwiązania umowy leasingowej zależą od wielu czynników, takich jak długość trwania umowy, wartość przedmiotu objętego umową oraz warunki umowy.
 4. Jakie są rodzaje końcowych opłat leasingowych? Istnieją dwa rodzaje końcowych opłat leasingowych: w leasingu finansowym końcowa opłata leasingowa może wynosić np. 1% wartości przedmiotu objętego umową, a w leasingu operacyjnym może wynosić np. wartość rynkowa przedmiotu objętego umową.
 5. Czy warto skorzystać z leasingu? Leasing może być korzystnym rozwiązaniem dla firm, które chcą uniknąć ponoszenia wysokich kosztów zakupu urządzeń. Warto jednak dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz warunki umowy leasingowej, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji.

Podsumowanie

Leasing finansowy i operacyjny to popularne formy finansowania w Polsce, które pozwalają firmom na uniknięcie wysokich kosztów zakupu urządzeń. Jednakże, wybór odpowiedniego leasingu oraz właściwe jego wykorzystanie to klucz do osiągnięcia sukcesu. Najlepsze praktyki dotyczące wyboru i korzystania z leasingu finansowego i operacyjnego to dokładna analiza swojej sytuacji finansowej, przeanalizowanie swoich potrzeb oraz planów na przyszłość, negocjowanie warunków umowy leasingowej, dokładne zapoznanie się z opłatami leasingowymi oraz zasadami eksploatacji przedmiotu.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://rozkloszowana.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here