dlaczego wybralam studia administracja

dlaczego wybralam studia administracja

Na dostępność opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych

Nie ma usprawiedliwienia ani logika, dlaczego tak wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych pozostają nieubezpieczony lub nie mają dostępu do opieki podzespoły do notebooków medycznej. W kraju tak bogatym, niemal nieograniczonych zasobów, jak Stany Zjednoczone, nie rozumiem żadnych wymówek, że spróbować i wyjaśnić. Politycy po obu stronach nawy nie udało się znaleźć żadnego rozsądnego rozwiązania największego upadku rządu amerykańskiego (zarówno pod Demokraci i Republikanie) i do amerykańskiego stylu życia.

Jedyne dwie możliwości, które zostały przedstawione do tej pory to: kontrola rządu systemu opieki medycznej (uspołecznionej medycyny, jak w Kanadzie), która wymaga dużo myśli i uwagę, czy sektora prywatnego systemu opieki zdrowotnej, którego odpowiedzialność pozostaje bardziej zaangażowani inwestorów. Co mamy teraz jest podział na kontrolę sektora prywatnego (dostępne dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić) i publicznego systemu opieki medycznej dla innych, którzy nie mogą (Medicaid). Mamy również non-profit dostawców usług medycznych, które są obsługiwane częściowo przez rząd i prywatnych darowizn.

dlaczego wybralam studia administracja

Chociaż wszyscy są zgodni, że zmiana jest potrzebna, istnieje wiele różne poglądy na temat, który z tych dwóch opcji by go rozwiązać. Co naprawdę potrzebne są światli ekonomiści / filozofowie z wizją, aby przyjść i zaproponować opcje bardziej twórcze, nowe sposoby patrzenia na ten problem i być może przemyśleć całą strukturę medyczną w tym kraju. Poniżej przedstawiono niektóre z obecnych problemów, które wyniknęły z większości republikańskiej filozofii, wyrażona obecnej administracji republikańskiej.

Firmy farmaceutyczne kontrolować ceny leków, które twierdzą, że są wysokie, ponieważ potrzebują pieniędzy, aby kontynuować poszukiwania nowych leków do leczenia.
Wpis zawdzięczamy